Over ons

Stichting Boedels Baden Stout en Vianen sinds 1599

Over Stichting BBSV

We zijn een “stil” fonds en treden (publicitair) niet op de voorgrond. We zorgen ervoor dat het vermogen (minimaal) in stand blijft en zorgvuldig wordt doorgegeven aan volgende generaties. We streven naar maximaal effect (zowel financieel als sociaal) met de rendementen uit dit vermogen.
Ons fonds heeft een lange geschiedenis waarin -over de eeuwen heen- mensen zijn geholpen die veelal buiten hun eigen schuld in een situatie terecht zijn gekomen waarin ze een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doordat we meebewegen met de tijdgeest maken we nu keuzes die op een andere manier tot hulp leidt.

De geschiedenis van Stichting BBSV

Citaat uit het testament van Dirk van Baden: In 1599 den 17 april maken 3 nieuwe cameren staende agter hun erv tegenover het weeshuis, om er in te doen wonen 6 arme oude frouwen, welke ‘met geen nieuwe of quade en geloven besmet zijn. De testateurd verzoeken aan die vrouwen in hunne dagelijckse gebeden niet te vergeten, maar naarstig onze Zaligmaker voor hun te bidden. ‘Tot instandhouding dezer huijsjens en tot de …. bepaalde …. aan die vrouwen vermaken zij Hun Bouwhof tot Mourik op …..genaamd den Haag. Er zullen zijn drie bestuurderen, waaronder een administrateur, deze moet ieder jaar op St. Jansdag in de zomer voor de twee overige, en drie in de camers wonende vrouwen rekening doen.

Onze partners

Laat ons een helpende hand bieden

Stichting Boedels Baden Stout en Vianen

Gegevens

Stichting BBSV

Gevestigd in Culemborg

KvK: 11044255