ANBI

Stichting Boedels Baden Stout en Vianen heeft een ANBI status

Wat houdt ANBI in?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. Instellingen die hieronder vallen, zijn bijvoorbeeld: een kerk, een goed doel, een wetenschappelijke instelling, een culturele instelling. Wij als Stichting BBSV hebben ook zo’n ANBI status. In onze jaarverslagen kun je lezen hoe wij dit verwerkelijken.

Onze partners

Laat ons een helpende hand bieden

Stichting Boedels Baden Stout en Vianen

Gegevens

Stichting BBSV

Gevestigd in Culemborg

KvK: 11044255